Product: Dr. Joel Kaplan Silicone Cock Ring Clear<ul><li>Endorsed by Dr. Joel Kaplan</li><li>Smooth, hygienically superior rings</li><li>Pure Silicone</li><li>1.2&rdquo;/3 cm (diameter)</li></ul>